.

Filmriding & Company är ett digitalt film- och tv-bolag med inriktning på content och storytelling. Vi jobbar med alla format, från rörliga reklamskyltar till tv-serier.

Vi hanterar i huset hela kedjan, från idé till slutleverans. Vi har förståelse och kunskap om vad som driver uppmärksamhet på olika nivåer och till olika intressegrupper. I vår process är vi väl medvetna om beteendeförändringar, och olika dramaturgiska grepp som påverkar hur rörlig bild mottas.