Vi har några av branschens mest erfarna producenter, fotografer och klippare. Samtidigt inser vi att produktion måste vara anpassad till distribution och räckvidd.

Därför hjälper vi företag att även på strategisk nivå skapa de förutsättningar och upplägg som krävs för att ta nästa steg i arbetet med rörlig bild. Kostnadseffektivitet är vårt ledord, och vi ser det ökade behovet av rörlig bild som en självklar utveckling i alla former av kommunikation.

Vårt tio år långa samarbete med TUI, är ett exempel på när strategi, utvecklingsarbete, kommunikation och filmproduktion fungerar som bäst –
och där vi varit en del av processen sedan dag ett.